Publiserte artikler

Hvorfor er e-post av og til forsinket


Kunder som abonnerer på den sentrale spamfilter-tjenesten kan fra tid til annen oppleve forsinkelse på innkommende e-post. Her er litt informasjon om årsaken til disse forsinkelsene.

Grunnen til at noen mail blir forsinket skyldes ikke ytelsen på serveren eller andre fysiske forsinkelser. Årsaken er en funksjon som kalles for "greylisting", og som er et av de viktigste tiltakene for å forhindre spam.

Eksempel på hvordan greylisting fungerer:
  • Dilbert sender en e-post fra en e-postadresse (f.eks. dilbert@domene1.no) til en annen adresse (f.eks. hagbart@domene2.no). Serveren Dilbert bruker for utgående e-post heter mail.domene1.no.
  • Våre spamgatewayer sjekker om mail.domene1.no ligger i listen over allerede godkjente servere. Hvis den finner serveren i listen, sendes mailen videre til spamfilteret og mailen blir behandlet som normalt uten forsinkelse.
  • Hvis serveren ikke finnes i listen blir den lagt i en såkalt "greylist". Mailen slettes og spamgatewayen sender en melding tilbake til avsenderserver med beskjed om at mailen ikke gikk gjennom og må sendes på nytt om fem minutter.
  • Avsenderserver sender automatisk mailen på nytt.

Denne prosedyren er ment å skulle verifisere at den serveren som oppgis å være originator (avsenderserver) for mailen faktisk er det. Spammere legger nesten alltid inn falske serveradresser i meldingshodet, derfor ber spamgatewayen om en verifisering fra serveren som er oppgitt.

Problemet med forsinkelser oppstår gjerne når meldingen kommer fra en server som står som del av en klynge av flere servere med samme adresse (gjelder f.eks. hotmail.com og andre store mailaktører). Når spamgatewayen sender en verifiseringsforespørsel til avsenderserveren i en klynge, kan responsen (verifiseringen) komme fra en annen server i klyngen. Dermed er mailen fortsatt ikke verifisert. Etter en forsinkelse vil spamgatewayen forsøke igjen.

Forsinkelse kan også oppstå dersom avsenderserveren er satt opp til å vente et antall minutter før den sender evt. feilede e-post på nytt. Mange servere er satt opp til å vente 20 minutter før mailen sendes på nytt.

Når mailen blir sendt på nytt fra avsenderserveren, vil avsenderserver automatisk bli lagt i en såkalt "auto-whitelist", som er en liste over godkjente servere. Alle påfølgende mail fra denne serveren til den aktuelle mottakeren vil bli automatisk godkjent av våre spamgatewayer (med mindre innholdet består av tekst eller annet innhold som på andre måter blir klassifisert som spam).

En oppføring i auto-whitelist ligger i syv dager og fornyes hver gang det kommer en ny mail fra adressen. Dvs. at dersom det går f.eks. en måned mellom to mail fra en ikke-verifisert adresse, vil den måtte gå gjennom greylisting-prosedyren på nytt.


Was this article helpful?
0 0 (Login to rate)
Download PDF

Password Reset

Enter your email address below, and we'll send you a new password.

×